R a d i o  N o w o d w o r e k
w swojej dotychczasowej formule
zaprzestało swojej działalno¶ci.

Przyszła nowa ekipa i nowe pomysły.
Nam pozostały miłe wspomnienia.

[zobacz strony archiwalne]