audycja
na antenie
Radia NET
w każdą niedzielę
14.00-17.00

zaprasza
Romuald Stankiewicz
rock .:. blues .:. jazz .:. reggae / PO PROSTU DOBRA MUZYKA /
/ NIE TYLKO MUZYKA / wywiady .:. reportaże .:. sprawozdania

Audycja Tatoromomama Live od 2,5 roku
nadawana jest na żywo z krakowskiego
studia Radia NET. Romek lubi wychodzić
na reporterskie łowy, a także dużo mówić
na antenie. Gdy jeszcze włączy telefon
audycji +48 606 184 147 robi się gorąco.
A przede wszystkim gra tylko dobrą muzykę.
Trudno o tym pisać. Tego trzeba posłuchać.
W  S K R Ó C I E :
[14:20] to ostatnia niedziela
zadzwoń i zamów kawałek z dedykacją
[15:20] materiały godne wiary
Romek w terenie lub gość w studiu
[16:20] materiały nie do wiary
wydarzenia nie do końca normalne

N I E  C Z Y T A J  T Y L K O  S Ł U C H A J
dzwoń: +48 606 184 147 .:. pisz: stankiewicz@radionet.pl